دانلود فایل با عنوان(مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی)

مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی|40216144|joh42075171|مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-بخش اول: رسانه های جمعی...........................................11

2-1-1-انواع ارتباط......................................................................11

2-1-2-رسانه های گروهی.......................................................13

2-1-3-پیدایش رسانه ها.............................................................14

2-1-3-1-رسانه های چاپی.....................................................14

2-1-3-2-رسانه های الکترونیکی (رادیو و تلویزیون)........................17

2-1-3-3-رسانه های جدید الکترونیک (رسانه های تله ماتیک)...........18

2-1-4- شکل گیری فرهنگ رسانه ای............................................19

2-1-5- نظریه های رسانه......................................................20

2-1-5-1-نظریه جامعه توده وار.................................................20

2-1-5-2-نظریه مارکسیسم (کلاسیک).........................................21

2-1-5-3-نظریه اقتصاد سیاسی رسانه.........................................22

2-1-5-4-نظریه مکتب فرانکفورت.....................................................23

2-1-5-5-نظریه کارکردگرایی ساختاری....................................24

2-1-6-کارکرد و نقش رسانه های ارتباط جمعی..........................25

2-2-بخش دوم: سرمایه اجتماعی..............................................27

2-2-1-تاریخچه مفهومی سرمایه اجتماعی......................................27

2-2-2-ماهیت سرمایه اجتماعی...............................................29

2-2-3-طبقه ­بندی سرمایۀ اجتماعی..............................................31

2-2-4-انواع سرمایه اجتماعی.......................................................33

2-2-5-نظریه های سرمایه اجتماعی...............................................36

2-2-5-1-جمیز کلمن...........................................................36

2-2-5-2-فرانسیس فوکومایا.................................................38

2-2-5-3-پیر بوردیو..........................................................40

2-2-6-سرمایه اجتماعی در خانواده..........................................44

2-2-6-1- سرمایه اجتماعی درون خانواده..................................46

2-2-6-2-سرمایه اجتماعی فراسوی خانواده....................................47

2-3- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق.........................................49

2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی تحقیق....................................56

2-4-1- پژوهش ­های انجام شده در داخل کشور....................56

2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور........................60

2-4-3- جمع ­بندی تحقیقات انجام شده.................................63


مطالب دیگر:
📜دانلود تحقیق در موردجمعیت و نیروی انسانی📜دانلود تحقیق در موردجمهوری اتریش📜دانلود تحقیق در موردجنسیت و قیزیولوژی جنسیت📜دانلود تحقیق در موردجنگ نرم در دهه چهارم📜دانلود تحقیق در موردجنگ ویت نام📜دانلود تحقیق در موردجنین شناسی📜دانلود تحقیق در موردجوانان📜دانلود تحقیق در موردجوانه📜دانلود تحقیق در موردجوش📜دانلود تحقیق در موردجوشکاری آرگون📜دانلود تحقیق در موردجوشکاری با لیزر📜دانلود تحقیق در موردجوشکاری فراصوتی📜دانلود تحقیق در موردپارامترهاي مهم فيزيکي در آب📜دانلود تحقیق در موردپانکراتیت📜دانلود تحقیق در موردپاورپوینت آشنایی با آرامگاه کوروش کبیر و پاسارگاد📜دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی تکنولوژي بازشناسي گفتار فارسي با رويکردي به صنعت بانکداري📜دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی سیم پیچی ماشین جریان مستقیم📜دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی طرح ايجاد مراکز توسعه کسب و کار کوچک📜دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی و ارزیابی اصلاح نباتات در مهندسی ژنتیک📜دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات📜دانلود تحقیق در موردپاورپوینت تفاوت انسان و مورچه📜دانلود تحقیق در موردپاورپوینت جامع و کامل درباره مغز و فرآینهای یادگیری با مغز📜دانلود تحقیق در موردپاورپوینت درباره تورم اسکروتوم📜دانلود تحقیق در موردپاورپوینت درس فیزیک اول دبیرستان📜دانلود تحقیق در موردپاورپوینت رایگان آزمایشگاه مبانی بیوشیمی-