دانلود فایل با عنوان(پیشینه و مبانی نظری ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت)

پیشینه و مبانی نظری ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت|32035752|joh42075171|پیشینه و مبانی نظری ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد پیشینه و مبانی نظری ارتباطات، مدل ارتباطات، اثربخشی در ارتباطات،قدرت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباطات ، مدل ارتباطات ، اثربخشی در ارتباطات ، قدرت فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش مقدمــه 16 الف - بررسی نظریه‌ها 19 2 - 1 - ارتباطات 19 2 - 1 - 1 - اهمیت ارتباطات 19 2 - 1 - 2 - تعاریف ارتباطات 22 2 - 1 - 3 - فرآیند ارتباط 26 2 - 1 - 3 - 1 - منبع 26 2 - 1 - 3 - 2 - رمزگذاری 27 2 - 1 - 3 - 3 - وسیله 27 2 - 1 - 3 - 4 - رمزگشایی 28 2 - 1 - 3 - 5 - دریافت کننده 28 2 - 1 - 3 - 6 - بازخورد 29 2 - 1 - 4 - مسیر ارتباطات 29 2 - 1 - 4 - 1 - ارتباطات عمودی 29 الف - مسیر رو به پایین 29 ب - ارتباطات رو به بالا 30 2 - 1 - 4 - 2 - ارتباطات در سطح افقی 31 2 - 1 - 5 - مدل ارتباطات 32 2 - 1 - 6 - اصول ارتباطات 35 2 - 1 - 7 - ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 38 2 - 1 - 7 - 1 - دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات : 38 2 - 1 - 7 - 2 - نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات 40 2 - 1 - 7 - 3 - دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات 40 2 - 1 - 7 - 4 - دیدگاه اقتضایی و ارتباطات 41 2 - 1 - 7 - 5 - دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 41 2 - 1 - 8 - اثربخشی در ارتباطات میان فردی 42 2 - 1 - 9 - ویژگی‌های اثربخشی 43 2 - 1 - 9 - 1 - گشودگی 43 2 - 1 - 9 - 2 - همدلی 45 2 - 1 - 9 - 3 - حمایتگری 46 2 - 1 - 9 - 4 - مثبت گرایی 46 2 - 1 - 9 - 5 - تساوی 47 2 - 1 - 9 - 6 - همانندی « تشابه با هم » و « تخالف با هم » 47 2 - 1 - 10 - موانع ارتباطی 48 2 - 2 - قدرت 61 2 - 2 - 1 - اهميت قدرت 61 2 - 2 - 2 - تعاريف قدرت 62 2 - 2 - 3 - قدرت در سطوح مختلف سازمان 65 2 - 2 - 3 - 1 - قدرت در سطح عمودي

مطالب دیگر:
🔗نقشه بخش های شهرستان رضوانشهر🔗نقشه بخش های شهرستان سلسله🔗نقشه بخش های شهرستان رودبار🔗نقشه بخش های شهرستان رودسر🔗نقشه بخش های شهرستان آمل🔗نقشه بخش های شهرستان شفت🔗نقشه بخش های شهرستان بابل🔗نقشه بخش های شهرستان سیاهکل🔗نقشه بخش های شهرستان بابلسر🔗نقشه بخش های شهرستان تالش🔗نقشه بخش های شهرستان بهشهر🔗نقشه بخش های شهرستان صومعه سرا🔗نقشه بخش های شهرستان چالوس🔗نقشه بخش های شهرستان اراک🔗نقشه بخش های شهرستان خمین🔗نقشه بخش های شهرستان قائم شهر🔗نقشه بخش های شهرستان کمیجان🔗نقشه بخش های شهرستان جویبار🔗نقشه بخش های شهرستان ساوه🔗نقشه بخش های شهرستان محمود آباد🔗نقشه بخش های شهرستان شازند🔗دانلود نقشه بخش های شهرستان نکا🔗نقشه بخش های شهرستان تفرش🔗دانلود نقشه بخش های شهرستان نور🔗نقشه بخش های شهرستان زرندیه