دانلود فایل با عنوان(پیشینه و مبانی نظری ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان)

پیشینه و مبانی نظری ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان|32035750|joh42075171|پیشینه و مبانی نظری ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد پیشینه و مبانی نظری ارتباطات و عملکرد سازمانی کارکنان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباطات وعملکرد سازمانی کارکنان - 2 - مباني نظري پژوهش فراهم آوردن يك سيستم ارتباطي ‌ ، از جمله وظايف اساسي مدير مي باشد . « چستر آي . بارنارد » ارتباط در تمام جنبه هاي زندگي دخالت دارد معلمان با استفاده از روش هاي شفاهي ، ‌ كتبي ، و رسانه هاي ديگر نظير نوارهاي ويدئو ‌ ، كامپيوتر و اشكال هنري تدريس مي كنند . دانش آموزان نيز يادگيري خود را از طريق رسانه هاي مشابهي نشان مي دهند ‌ ، رؤساي نواحي و مديران مدارس ، ‌بيش از 70 درصد وقت خود را صرف ارتباط مي كنند . از يك جهت مي توان گفت كه دانش آموزان معلمان و مديران با برقراري ارتباط امرار معاش مي كنند . همچنين مي توان گفت برقراري ارتباط صحيح ، بين اجزاي گوناگون يك سازمان از اركان وظايف مدير در فرايند مديريت است . در واقع ارتباط مؤثر با افراد و درك انگيزه هاي آنان باعث توفيق مديريت در انجام وظيفه رهبري مي شود . به تجربه ثابت شده است كه اگر ارتباطات صحيحي در سازمان برقرار نباشد گردش امور مختل شده و كارها آشفته مي شوند . از اين گذشته ، « چستر بارنارد » مشاهده كرد كه وجود اهداف مشترك براي تلاش هاي گروهي ضروري است . اهداف نيز زماني شناخته شده ، مفيد و پويا هستند كه در مورد آنها بين افراد گروه ارتباط برقرار گردد . در سازمان ها بزرگ و پيچيده ‌ ، تبديل اهداف به اقدامات عملي و متعاقب آن كسب موفقيت به ارتباطات بستگي دارد . بنابراين ‌ ، برقراري يك شبكه ارتباطي فراگرد ارتباطي ، اولين وظيفه فرد سازمان دهنده و وظيفه مدير مي باشد . همچنانکه « هربرت سايمون » به طور خلاصه ‌ ، اظهار داشت :« سازمان نمي توان بدون ارتباطات وجود داشته باشد .» ( وين ك . هوي و سسيل ج . ميسكل . ترجمه عباس زاده 1382 ص 668 ). 1 - 1 - 2 - سابقه تاريخي و نقش ارتباطات در نخستين مباحث مربوط به مديريت موضوع ارتباطات بسيار كم مورد توجه قرار مي گرفت . اگر چه در كنشهاي فرماندهي و اصل سلسله مراتب‌ ، مسأله ارتباطات به طور تلويحي گنجانده شده بود ، ‌اما نخستين نظريه پردازان هيچگاه به طور كامل به اين مقوله نپرداختند . و آن را در نظريه هاي مديريتي نگنجاندند . در همان حال ، ‌عموماً نقش ارتباطات غير رسمي را در ارتباط با مسأله تكميل مجاري ارتباطي رسمي و سلسله مراتبي اذعان داشتند . ليكن نظريه پرداز پيشگام مديريت ، هانري فايول ، تقريباٌ نخستين کسي بود که مسأله ارتباطات را به تفضيل تجزيه و تحليل كرد و براي آن راه حل معني دار ارائه داد . شكل 2 - 1 حالت بسيار ساده سازمان رسمي را به تفسير فايول نشان مي دهد . اگر مجاري رسمي اين سازمان دقيقاً تعقيب شود و شخص « و » بخواهد « ل »

مطالب دیگر:
تحقیق در مورد بهداشت صنعتي ایدز چیستتحقیق در مورد ايدز و نوجوانانشناخت ايدزايدز وترجمه به فارسيتحقیق در مورد بیماری آترواسكلروزتحقیق در مورد آسيب مغزيآناتومي حنجرهآنفولانزاي مرغيایست قلبیتحقیق در مورد كمر درد تحقیق در مورد پاركينسونتحقیق در مورد تالاسميتحقیق در مورد تب مالت سرما خوردگي انگليسي و ترجمه آنتحقیق در موردسرما خوردگيتحقیق در مورد صرعتحقیق در مورد اهميت تغذيهتحقیق در موردتغذيه و بهداشتتحقیق در موردشير گاوتحقیق در مورد پرورش شتر مرغتحقیق در مورد دامپزشكتحقیق در مورد ابن سیناتحقیق در مورد استاندارد خروجي فاضلابهاتحقیق در مورد استخوان