دانلود فایل با عنوان(مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای همسویی (فصل دوم))

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای همسویی (فصل دوم)|32016231|joh42075171|مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای همسویی (فصل دوم),مباني نظري استراتژی فناوری اطلاعات,پيشينه تحقيق استراتژی همسویی فناوری اطلاعات,پيشينه پژوهش همسویی استراتژیک,چارچوب نظري مدل های همسویی,پيشينه نظري نظریات مخالف همسویی
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای همسویی (فصل دوم) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای همسویی (فصل دوم) در 46 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:
تعریف همسویی
مانند بسیاری از حوزه های تحقیقات فناوری اطلاعات ، در همسویی ، تعیین اینکه همسویی چیست؟چرا لازم است؟ شرکت ها چطور ممکن است به فرایند همسو شدن بپردازند؟ و همسویی چگونه باید به بهترین نحو مورد بررسی قرار گیرد؟ لازم است.
به مفهوم همسویی با نام های بسیاری اشاره شده است ، همسان سازی (پورتر ،1996،12) ،یکپارچه سازی (وبل، برودبنت ،1998،15)، پل (سبیورا ،1997،144) ، هارمونی (لوفتمن و دیگران ،1996،97) ، هم جوشی (سمکزنی ،2001،11)و پیوند(و نکارتمن ،1989،23) نمونه هایی از این نامگذاری هستند که در تمام موارد ، به ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات اشاره دارند. همسویی یک جزء جدا از استراتژی بوده و میزانی که استراتژی فناوری اطلاعات از استراتژی کسب و کار حمایت می کند را نشان می دهد. (اویسون و دیگران ،2004،111) .
بر اساس استدلال ونکاترامن و هندرسون ، دامنه همسویی باید حداقل شامل چهارناحیه استراتژیک که هر یک المان های مخصوص به خود را داراست ، باشد(هندرسون ،ونکاترامن 1993؛لوفتمن و دیگران ،1993):
 استراتژی کسب و کار .
 ساختار سازمانی .
 استراتژی فناوری اطلاعات .
 زیرساخت فناوری اطلاعات .
در نهایت باید یاداوری کرد که به طور کلی همسویی بر دو مطلب زیر تاکید دارد (لوفتمن، 2000،38)
 انجام کار درست (کارکرد)
 انجام درست کار (کارآرایی)
منظور از واژه همسویی که در این تحقیق بکار برده می شود ، تعریف زیر است (جان ،2001،169):
 همسویی فناوری اطلاعات:هم جهت و همسو سازی استراتژی ، ساختار ، تکنولوژی ، مهارت های فردی و قواعد و فر آیندهای مدیریتی بخش فناوری اطلاعات سازمان با سایر بخش های سازمان.
 همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات: زیر مجموعه ای از همسویی فناوری اطلاعات که روی همسو سازی استراتژی بخش فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان تاکید دادرد. این نوع همسویی فرآیندهای راهبردی و متن استراتژی را در برمیگیرد و با توجه به اینکه مهارت ها و نقش های مدیریتی ،فرایندهای استراتژیک را تحت تاثیر قرار می دهند ، در نظر گرفتن این تاثیرات لازم است.
 همسویی ساختاری فناوری اطلاعات:زیر مجموعه ای از همسویی فناوری اطلاعات که بر ساختار واحدهای سازمانی کسب و کار و ساختار واحد فناوری اطلاعات تاکید دارد. به دلیل اینکه مهارت ها و نقش های کارمندان در حال تغییر و تاثیر پذیری از محیط است و به واسطه این تغییرات ، ساختار ها هم به صورت پویا تغییر می کنند ، در نظر گرفتن این تغییرات لازم است.

فواید همسویی
استراتژی ، در کلی ترین مفهوم خود ، به همسویی و تطبیق منابع سازمانی (از جمله منابع فناوری اطلاعات) با تهدید ها و فرصت های محیطی می پردازد(اندروز،1980،29) . در واقع ، مدیریت فناوری اطلاعات می تواند به صورت فرآیند حل مشکل همسویی بین کسب و کار و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شود(ری ، بنباسات،1996،198). حل این مشکل باعث می شود تا کسب و کار از مزایا ، فرصتها و توانایی های فناوری اطلاعات استفاده کند(سامبامورتی، زمود،1992،100).
تا کنون همسویی در میان دو یا چند بعد سازمانی که با معیارهای نرمال و شناخته شده قابل اندازه گیری بوده اند مورد بحث قرار گرفته(ندلر،تاشمن ،1980؛ایوس ،جارونپا،1993،73) و به صورت تجربی ثابت شده است(شون هون،1981؛درازین و ندیون ،1985). این مقایسه ها و تجربیات نشان می دهد که همسویی به افزایش کارایی می انجامد(میلر، 1992،188). اهمیت همسویی بر کارایی سازمان اکنون به خوبی مشخص شده است(دلری ، دوتی ،1996،14).
با وجودی که ممکن است همسان سازی زیادی بین استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار مانع انعطاف پذیری استراتژیک شود (جارونیا ، ایوس ،1994) ، همسویی ، به عنوان عاملی سود آور در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال همسویی احتمال پیشرفت سیستم ها در سازمان را بصورت جدی تر بالا برده و جلب حمایت مدیریت عالی از فناوری اطلاعات را محقق می سازد (لدور، مندلیو،1989،133).
با تمرکز بر همسویی، شرکت ها می توانند به توسعه برنامه های کسب و کار سهولت بخشیده، باعث افزایش سود دهی و کارآمدی شوند.این مزایا به مدیریت اجازه می دهد که به کاربردهای فناوری اطلاعات به عنوان وسیله ای جهت ایجاد قابلیت های سازمانی و گسترش دامنه مهارت ها و فناوری تاکید کرده و به مزیت های رقابتی دست یابد(لوفتمن و دیگران ،1996؛پاپ ،2001) .
با توجه به مدل مفهومی شکل2-3 (چان ،2001،17) ،واضح است که میزان کارآیی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان به طور مستقیم متاثر از میزان همسویی استراتژیک و ساختاری می باشد. مدیران می توانند با ایجاد درک متقابل و مشارکت بین کسب و کار و فناوری اطلاعات ، به بالا بردن کارایی فناوری اطلاعات در راستای استراتژی کسب و کار سازمان برسند(ویل ، برودبنت ،1998،13).

قسمتهایی از پیشینه تحقیق: - دونگ ، لیو و این در سال 2008 براساس یک مطالعه ی تجربی در مقاله خود خلاصه همسویی استراتژیک و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار را بیان می کنند. این مقاله همچنین استراتژی کسب و کار ، استراتژی سیستم اطلاعاتی و همسویی استراتژیک سیستم اطلاعاتی را اندازه میگیرد و یک مدل مفهومی برای توصیف ارتباط بین این فاکتورها می سازد. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد که همسویی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی می تواند یک پیش بینی بهتر را نسبت به عملکرد استراتژی کسب و کار یا استراتژی سیستمهای اطلاعاتی داشته باشد.
- سعید جرفی و حسن جرفی در سال 2011در مقاله خود سعی در فهمیدن نقش انعطاف پذیری IT ، قابلیتIT و اثر ارتباطات برای بهبود همسویی استراتژیک در بانک کشاورزی ایران را دارد. اطلاعات این مطالعه از طریق پرسشنامه جمع آوری شده (N=82)
شرکت کنندگان مدیران بانک کشاورزی ایران بوده اند. نتایج نشان داد که انعطاف پذیری IT ، قابلیتIT و تاثیر ارتباطات ، اثر مثبت بر روی همسویی استراتژیک و برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک (SISP)دارد.

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:2-3) همسویی
2 - 3- 1) تعریف همسویی
2 - 3- 2) فواید همسویی
2 - 3- 3) نظریات مخالف همسویی
2 - 3- 4) مشکلات دستیابی به همسویی
2 - 3- 5) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟
2 - 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی
2-4) مدل های همسویی
2 - 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک
2 - 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات
2 - 4- 3) مدل همسوییC4
2 - 4- 4) مدل کلارک
2 - 4- 5) مدل همسویی بیتام
2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی
2-4-5-2) روش همسویی بیتام
2 - 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک
2 - 4- 7) مدل همسویی استراتژیک
2-4-7-1) استراتژی کسب و کار
2-4-7-2) ساختار سازمانی
2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات
2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات
2-4-7-5) ارتباطات
2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک
2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی
2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی
2 - 4- 8) مقایسه مدل های همسویی
2-5) چارچوب نظری تحقیق
2-6) مروری بر مطالعات گذشته
2 - 6- 1) مطالعات داخلی
2 - 6- 2) مطالعات خارجی
منابع


توجه:هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد پس لطفا نگران نباشيد و با اطمينان خاطر اقدام به خريد بفرماييد.

پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.


مطالب دیگر:
📎دانلود طرح توجیهی: تولید و بسته بندی خرما و قند مایع📎دانلود طرح توجیهی: تولید خوراک دام و طیور📎دانلود طرح توجیهی: تولید خوراک دام از باگاس📎دانلود طرح توجیهی: تولید و بسته بندی کشمش📎دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی📎دانلود طرح توجیهی: تولید غذای آبزیان📎دانلود طرح توجیهی: تولید قایق فایبرگلاس📎دانلود طرح توجیهی: تولید قطعات خودرو📎دانلود طرح توجیهی: تولید بسته بندی قارچ📎دانلود طرح توجیهی: تولید قالب های صنعتی بزرگ📎دانلود طرح توجیهی: تولید گرافیت📎دانلود طرح توجیهی: تولید فرآورده های گوشتی از آبزیان📎دانلود طرح توجیهی: تولید صندلی خودرو📎دانلود طرح توجیهی: تولید پودر تخم مرغ📎دانلود طرح توجیهی: تولید بلبرینگ و رولبرینگ📎دانلود طرح توجیهی: تولید شیلنگ های فشار قوی📎دانلود طرح توجیهی: تولید الکل خرما📎دانلود طرح توجیهی: تولید الکل از ملاس📎دانلود طرح توجیهی: تولید آجر سیلیسی📎دانلود طرح توجیهی: تولید ادوات کشاورزی📎دانلود طرح توجیهی: تولید روغن زیره📎دانلود طرح توجیهی: تولید زعفران فرآوری شده به روش فریز درایر📎دانلود طرح توجیهی: تولید یاتاقان مگنتی📎دانلود طرح توجیهی: تولید واگن باری📎دانلود طرح توجیهی: تولید توربو موتور دوار چهار زمانه